הלן גלבר. צילום: פבל

דוח שלילי לחמש רשימות שהתמודדו בבחירות באשדוד

הלן גלבר סיימה את מערכת הבחירות המוניציפאלית ב-2018 עם גירעון של 1.38 מיליון שקל, וד"ר אלי לחמני עם גירעון של כ-705 אלף שקלים. הרשימות שלהם הן שתיים מתוך חמש שקיבלו חוות דעת שלילית בדוח של משרד מבקר המדינה, שראה אור בחודש שעבר

פורסם בתאריך: 19.4.20 09:55

     

מדוח מבקר המדינה על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו באוקטובר 2018 בבחירות לרשויות המקומיות שהתפרסם לאחרונה עולה, כי חמש מתוך 17 הרשימות שהתמודדו בבחירות קיבלו דוח שלילי.

בין החמש נמצאות קומנדו אשדוד בראשות הלן גלבר ואשדוד תנצח בראשות ד”ר אלי לחמני – שניהם עומדים בראש שתי סיעות האופוזיציה במועצת העיר. ללחמני סיעה של שלושה חברי מועצה, וגלבר היא סיעת יחיד.

קומנדו אשדוד, שכאמור קיבלה מנדט אחד, סיימה את מערכת הבחירות בגירעון של מיליון ו-382,402 שקל. הכנסותיה מתרומות עמדו על 57,750 שקל. הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות, והן לא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק.

לחמני מממש. צילום: ליזה ללוצשווילי

לחמני מממש את זכותו הדמוקרטית. צילום: ליזה ללוצשווילי

לדברי המבקר, ההסברים שניתנו בדבר המקורות הכספיים לכיסוי הגירעון לא הניחו את דעתו, ולכן קבע “כי יש בגירעון זה משום תרומה אסורה לפי החוק”. כמו כן, הוא קבע כי בהיעדר אסמכתאות להוצאות שעמדו על מיליון ו-853,756 שקל היה ניהול החשבונות שלא על פי הנחיותיו.

“בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה ולאחר שהמבקר שקל בין היתר את ההסברים שניתנו הוא המליץ בתוקף סמכותו להשית על הסיעה שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 33,088 שקל, שהם 8% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה”.

סיעתו של ד”ר לחמני אשדוד תנצח, שקיבלה שלושה מנדטים, סיימה את הבחירות בגירעון של 705,016 שקל. התרומות שקיבלה הסתכמו ב-10,000 שקל. המבקר קבע כי הסיעה עמדה בתקרת ההוצאות, והן לא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק, אך בהיעדר אסמכתאות להוצאות החשבונות, שעמדו על מיליון ו-956,301 שקל, הרי שהן לא נוהלו על פי הנחיותיו.

בהתחשב באופי החריגה ובהיקפה ולאחר שהמבקר שקל בין היתר את ההסברים שניתנו, לרבות בדבר כוונת נציגי הסיעה לכסות את הגירעון שנוצר “ממקורות עצמיים של נציגיה”, הוא המליץ להשית עליה “שלילה של השלמת מימון הוצאות הבחירות בסכום של 49,633 שקל, שהם 4% מהמימון הממלכתי המגיע לסיעה”.

שלוש רשימות נוספות שלא עברו את אחוז החסימה קיבלו גם הן דוח שלילי: סיעת אשדוד מאוחדת בראשות משה אלמושנינו סיימה את מערכת הבחירות עם גירעון של 83,485 שקל. מאחר שהיא לא הסבירה כיצד הוא יכוסה, קבע המבקר כי יש בגירעון משום תרומה אסורה על פי חוק. עוד קבע המבקר כי הסיעה אינה זכאית למימון מאוצר המדינה, אך לא תוטל עליה סנקציה כספית, וזאת בהתאם לחוק.

יש אלטרנטיבה בראשות אפרים מיכאלי סיימה את הבחירות עם עודף של 3,247 שקל. חשבונותיה לא נוהלו על פי הנחיות המבקר – נעדרו מהם התקשרויות בכתב, אסמכתאות לפרסומים ולתרומות ודיווח על תרומות במועד.

קול הלב בראשות איציק בן חמו, שקיבלה תרומות על סך של 4,075 שקל, סיימה את הבחירות עם גירעון של 635 שקל. המבקר מצא כי הסיעה לא ניהלה חשבון בנק כנדרש, נעדרו התקשרויות בכתב ואסמכתאות לפרסומים ולהוצאות וההוצאות במזומן היו מעל הסכום המותר.


רוצים להישאר מעודכנים?
הקליקו כאן לאפליקציית "כאן דרום – אשדוד"
הסיעות שקיבלו דוח חיובי הן דרך חדשה בראשות משה בוטרשווילי, שקיבלה מנדט אחד ו-5,000 שקלים, סיימה את הבחירות עם גירעון של 572 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות שלא חרגו מגבולות החוק וחשבונותיה נוהלו לפי הנחיות המבקר.

אשדוד ביחד בראשות שמעון כצנלסון, שקיבלה שישה מנדטים ותרומות בסך 25 אלף שקל, סיימה את הבחירות עם עודף של 185,890 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מגבולות החוק וחשבונותיה התנהלו על פי הנחיות המבקר.

הלביאות בראשות שרון מרק, שקיבלה שני מנדטים- שבהמשך התפצלו לשתי סיעות, סיימה את מערכת הבחירות, שבמהלכה נתרמו לה 30,900 שקל, עם גירעון של 24,440 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מן המותר וחשבונותיה התנהלו על פי הנחיות המבקר.

עתיד אשדוד בראשות עו”ד אלי נכט, שקיבלה שני מנדטים, סיימה את מערכת הבחירות, שבמהלכה קיבלה תרומות בסך 184,301, עם עודף של 6,733 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מגבולות החוק וחשבונותיה נוהלו על פי הנחיות המבקר.

קהילת אשדוד בראשות בוריס גיטרמן, שלא עברה את אחוז החסימה, סיימה את מערכת הבחירות, שבמהלכה קיבלה תרומות בסך 196,550 שקל, עם גירעון של 13,258 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מהגבולות הקבועים בחוק וחשבונותיה התנהלו על פי הנחיות המבקר.

יהדות התורה והשבת בראשות יחיאל ויינגרטן, שקיבלה ארבעה מנדטים, לא קיבלה תרומות וסיימה את מערכת הבחירות עם עודף של 697 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מהמותר בחוק.

שילוב בראשות דוד טלקר, שלא עברה את אחוז החסימה, סיימה את מערכת הבחירות עם גירעון של 9,578 שקל. היא עמדה בתקרת ההוצאות, שלא חרגו מהמותר בחוק וחשבונותיה נוהלו על פי הנחיות המבקר.

דוחותיהם של סיעות שהתמודדו תחת מפלגות יפורסמו בנפרד בהמשך במסגרת הדוחות הכוללים על מפלגות האם. ואלה הן: אופק חדש בראשות עו”ד אייצ’לותם מסלה, שהתמודדה תחת הבית היהוד” ולא עברה את אחוז החסימה; אשדוד בתנופה בראשות ד”ר יחיאל לסרי, שהתמודדה תחת הליכוד וקיבלה שני מנדטים; אשדודים בראשות יניב קקון, שהתמודדה תחת מפלגת העבודה וקיבלה שני מנדטים; אשדוד מתעוררת עם נאור ביטון, שהתמודדה תחת יש עתיד ולא עברה את אחוז החסימה; ש”ס בראשות אבי אמסלם, שקיבלה שישה מנדטים והתמודדה תחת מפלגת האם.

 

תגובות

ד”ר אלי לחמני: “אני עצוב וכועס על החלטות מבקר המדינה, שאף פנה אלי לפני הוצאת הדוח הסופי ושאל אם אוכל לגייס את התרומות קודם הוצאת הדוח על מנת לשנות את מסקנתו. כמובן שהשבתי בשלילה, שכן לגייס את אותם כספים אחרי הבחירות ידגיש ביתר שאת מצב של להיות חייב למאן דהוא”.

לדבריו, הוא וסיעתו עמדו בכל דרישות החוק ובכל ההתחייבויות לספקים ובעיקר לעובדים, ובזמן, “ובזה אני גאה. כל ההוצאות נעשו בדיוק על פי החוק, בלי התחכמויות ובאופן גלוי ומלא… הדוח שלילי כי החלטתי לא להיות תלוי באף אחד, ולכן לא קיבלתי תרומות, למעט משני מקורבים שהתעקשו, כך שלמעשה המימון נעשה מכספי האישי בלבד ולא מכספים של קבלנים”.

לחמני מוסיף, שהחוק אינו מאפשר למתמודד לתת מימון אישי של יותר מ-5,000 שקל. “אי לכך אני נענש פעמיים, גם מימנתי מכספי וגם המדינה קיזזה מהסכום המגיע לי עוד כ-50 אלף שקל. על פי חוקי המדינה האבסורדיים אם לא תתחבר לתנועה ארצית, אז ‘תאכל אותה’ או תבקש תרומות מאלה שיצפו לקבל משהו בגין תרומתם או אל תתמודד. עצוב. בגלל זה לא רבים המעזים להתמודד ולשנות את הפוליטיקה המקומית, באמת”.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר