אסדת קידוח לגז טבעי. מאגר תמר. צילום אלבטרוס צילומי אוויר

מרחיבים את תשתיות הגז הטבעי באשדוד: על חשבון הסביבה?

לצד הרחבת צנרת הגז הטבעי בים וביבשה באזור אשדוד המדינה החליטה לקדם את הגדלת תחנת הקבלה של הגז בעיר לכיוון מערב, אף על פי שחוות דעת המליצה שלא לעשות כן בשל הפגיעה הצפויה ברכס כורכר. הסיבה: התנגשות עם תוואי כביש חדש

פורסם בתאריך: 21.11.19 21:20

     

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה להכין תכנית מתאר ארצית להרחבת רצועת צינורות הגז הטבעי בים וביבשה באזור אשדוד.

מול חופי אשדוד הונחו בעבר שלושה צינורות להזרמת גז שמופק בעומק קרקעית הים: מערך הצנרת למאגר תמר, צינור מאסדת הקידוח ים תטיס וקו להובלת הגז לצפון הארץ. כדי להגדיל את היקף ההולכה חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג”ז) מעוניינת להניח צנרת נוספת.

“התכנית”, נקבע בהחלטת המועצה הארצית מישיבתה ב-5 בנובמבר, “תרחיב את הרצועה הימית הקיימת ותאפשר הקמת קווי גז חדשים, וזאת במקטע מאזור החוף באשדוד ועד לנקודת הפיצול בין קווי הגז לכיוון אסדת ים תטיס וחיבור הרצועה דרומה לכיוון אשקלון… התכנית תלווה בסקר סיכונים, תאפשר הרחבת הרצועה היבשתית לכיוון תחנת הקבלה”.

השבוע פנו יותר מ-100 מומחים ואנשי אקדמיה לשר האנרגיה ד”ר יובל שטייניץ וקראו לו להגדיל את השימוש במקורות אנרגיה ירוקים, כמו אנרגיה סולארית, ולא להיות תלויים כמעט אך ורק בגז טבעי. זאת מכיוון שנמצא שהפקת הגז, הטיפול בו ושריפתו פולטים מזהמים רבים לאוויר ותורמים למשבר האקלים בדומה לפחם. הדבר שונה מהערכות קודמות שראו את הגז הטבעי כנקי וידידותי.

בתוך כך נדונה השבוע הגדלת שטחה של תחנת הקבלה של גז טבעי המופעלת בידי חברת נובל אנרג’י באזור התעשייה הצפוני של אשדוד ב-25 דונם.

המדינה בחנה שתי חלופות: האחת להרחיב לכיוון צפון, והאחרת — לכיוון מערב. חוות דעת סביבתית המליצה לא להתרחב מערבה כי הדבר יפגע במדרון גבעת כורכר המהווה קצה של רכס הכורכר הדרומי ביותר שנשמר בחולות פלמחים.

“רכס זה והגבעה עצמה”, נכתב בסקר אקולוגי, “הינם בעלי ערכיות גבוהה מאוד ומאופיינים בצמחיית חולות וכורכרים עשירה, נוף עצי שקמה ותאנה… מראש הגבעה נוף המשקיף צפונה לחולות יבנה ופלמחים ומערבה לחוף הים.

תחנת נובל אנרג'י באזור תעשייה אשדוד. צילום: עופר וקנין

“המלצתי”, מציין מחבר המסמך שלמי אהרן, “מחוזקת גם על ידי מיפוי שנערך על ידי רט”ג (רשות הטבע והגנים, ד”ג) ונסקר בסקר טבע עירוני אשדוד של החברה להגנת הטבע”.

אלא שהוועדה הארצית לתכנון נושאים עקרוניים במינהל התכנון החליטה להמליץ להמשיך דווקא עם החלופה המערבית, “לאור התקדמות תהליך התכנון של דרך הגישה לנמל ובתיאום שנערך עם חברת נמלי ישראל”. בדיון שנערך ביום שלישי השבוע בוועדה עדיין לא התקבלה החלטה סופית, והעניין נמצא בבדיקה.

מפת פרויקט הרצל ג’ המציגה את החלופות לתוואי הכביש שאמור לחבר את אשדוד לכביש המהיר באמצעות מחלף אשדוד-צפון

לדברי מנכ”לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה ד”ר ענת רוזן, ההרחבה המתוכננת של תחנת הקבלה באשדוד נדרשת לצורך הפקת הגז ממאגר תמר: “ככל שהמאגר הולך ומתרוקן, משתנה תמהיל הגז ועולה בו כמות מי הים. זה מחייב הוספת מתקני טיפול — שנמצאים על האסדה בים מרי B — וגם מחייב להגדיל את מתקן הקבלה בחוף ולהוסיף בו מכלים לאחסנת קונדנסט.

“ההרחבה המוצעת היא צמודת דופן לשטח האתר הקיים. במסמך הסביבתי נבחנו חלופות מצד צפון ומצד מערב. ההבדלים מבחינת ערכי טבע ונוף אינם גדולים, עם עדיפות מסוימת לחלופה הצפונית. עם זאת, ביצוע החלופה הצפונית יכול להתנגש עם תכנית להעביר בתוואי זה את כביש הגישה לנמל החדש, כביש הרצל צפון. החלופה שנבחרה בסוף, ומובאת לאישור הוועדה, היא החלופה המערבית.

“ההרחבה המתוכננת מיועדת רק למכלי קונדנסט עיליים ולדרכים. היא אינה מיועדת למתקני טיפול בגז. המכלים ייבנו בהתאם לתקנים הסביבתיים העדכניים, ולא צפויות השפעות כלשהן על הקרקע, על איכות המים או איכות האוויר. כמויות הגז שמופקות במאגר תמר ומגיעות לתחנת הקבלה באשדוד לא צפויות לגדול. הרכב הגז משתנה כתוצאה מהתבגרות המאגר. להנחת צנרת גז אין השפעה סביבתית (לא מתוכננת הנחת צנרת נוספת במסגרת תכנית זו).

“להוספת מכלי קונדנסט”, מוסיפה רוזן, “לא צפויה להיות השפעה סביבתית, כיוון שהמכלים נבנים באופן אטום לאוויר ומחוברים למערכת מישוב אדים לקליטה והשבה של אדי הדלק. הקונדנסט הוא סוג של דלק ומוגדר כחומר מסוכן דליק. תהליכי הטיפול שמבוצעים על האסדה בים פולטים גזים ומזהמי אוויר בכמויות מסוימות. איני יודעת, בשלב זה, אם צפוי שינוי בכמות הגזים הנפלטים. האסדה נמצאת 22 קילומטרים מערבית לחוף”.

תגובת משרד האנרגיה: “בימים אלה מתכננת חברת נתג”ז את הצינור הימי שיעבור בין תחנת הקבלה של אשדוד למתחם קצא”א באשקלון. לצינור זה שתי מטרות מרכזיות: האחת, לאפשר ייצוא גז טבעי למצרים, והשנייה לאפשר אספקת גז טבעי לתחנת הכוח המתוכננת באשקלון ולאפשר את הסבת היחידות הפחמיות לשימוש בגז טבעי, שהוא נקי הרבה יותר. זאת בהמשך לחזונו של שר האנרגיה ד”ר יובל שטייניץ להפסיק את השימוש בפחם בישראל עד 2025. יש לציין כי צינור זה ישמש גם כצינור יתירות ויאפשר להגדיל בצורה משמעותית את יכולת הזרמת הגז הטבעי לישראל. בשלב זה לא מתוכננת הרחבה של תחנת הקבלה באשדוד, אלא הוספה של מתקנים במתחם הקיים”.

מחברת נובל אנרג’י נמסר בתגובה: “כרגע אין תכנית קונקרטית להוספת מתקנים תהליכיים למתקן הקבלה. יחד עם זאת, קיים מהלך ארוך טווח בהובלת משרד האנרגיה לייעד קרקע נוספת לתחנה בכדי לאפשר הוספת מתקנים כאלו בעתיד על מנת לשמור על אמינות אספקת הגז בשנים הבאות”.

אסדת הגז תמר. צילום: אלבטרוס

אסדת הגז תמר. צילום: אלבטרוס

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה רואה במעבר למשק אנרגיה מבוסס אנרגיות מתחדשות אינטרס לאומי סביבתי, כלכלי, בריאותי וחברתי אשר יאפשר לכלכלת ישראל לעבור מתלות בדלקים פוסיליים מזהמים ויקרים לאנרגיות מתחדשות נקיות וכלכליות.

"במסגרת מטרה אסטרטגית זו, ובמקביל להעלאת היעדים לאנרגיות מתחדשות והסרת חסמים למימושם, המשרד רואה בגז הטבעי כדלק מעבר אשר מאפשר למדינת ישראל להפחית את השימוש בדלקים פוסיליים מזהמים הרבה יותר. בפרט, המשרד פועל להפסיק את השימוש בפחם בתחנות הכוח ובמזוט בתעשייה. הזרמת גז טבעי מאסדת תמר, ובהמשך מלוויתן, מאפשרת את הפחתת השימוש בדלקים המזהמים יותר ועל כן תורמת לשיפור באיכות האוויר ולהפחתת פליטות גזי חממה – כל זאת בכפוף לפיקוח הדוק של המשרד על יישום הוראות היתרי הפליטה מהאסדות.

"המשרד תומך בהקמת תשתיות חיוניות לקליטת הגז הטבעי, שכן מדובר בדלק מעבר, המאפשר את הפחתת הזיהום. לעומת זאת, הנפט הוא דלק מזהם מאוד, ובהתאם למגמות בעולם ולהתפתחות הטכנולוגית המהירה, המשרד להגנת הסביבה סבור כי על ישראל להפסיק בהדרגה את השימוש בנפט ובתזקיקיו. בהתאם לכך המשרד פועל בשיתוף עם משרדי האנרגיה, התחבורה וגופים נוספים, להגדיר יעדים, רגולציה ותמריצים למעבר מתחבורה מבוססת תזקיקי נפט לתחבורה חשמלית בעיקרה".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר