אשדוד ים. צילום: פבל

דו"ח ביקורת מיוחד על פארק אשדוד-ים: הממצאים והמסקנות

עודפי החול נמכרו לקבלן במחיר מגוחך, העלות של הפרויקט כולו הייתה כפולה מהאומדן, העירייה לא פיקחה, והתקשרויות בוצעו ללא מכרז. שש שנים וחצי לאחר שנפתח לקהל ולאחר שמרבית הדמויות הנוגעות בדבר כבר אינן בתמונה, פרסם השבוע מבקר העירייה דו”ח מיוחד על הקמתו של פארק אשדוד-ים. מדוע בעירייה נזכרו דווקא עכשיו?

פורסם בתאריך: 7.11.19 18:55

     

בהקמת פארק אשדוד-ים בידי חברת התיירות העירונית נמצאו, כך על פי דו”ח מיוחד רחב היקף וחמור בממצאיו שהניח השבוע מבקר עיריית אשדוד שלמה בן עזרא על שולחן המועצה, ליקויים משמעותיים בכל התחומים שנבדקו. בהם בין היתר בתכנון, בתהליך קבלת ההחלטות על ביצועו, בהתקשרות של החברה עם הקבלן הראשי ועם קבלנים אחרים, בהיעדר פיקוח של העירייה על הניהול הכספי של הפרויקט ועלות הקמה שהייתה אמורה לעמוד על פי האומדן הראשוני על סך 51 מיליון שקל שהכפילה עצמה ובפועל הגיעה לכ-100 מיליון שקל.

ב-2009 הטילה העירייה על חופית לתכנן ולהקים את פארק אשדוד-ים. עבודות ההקמה החלו ביוני 2010 וארכו כשלוש שנים. הפארק נפתח לקהל במאי 2013.

הביקורת מצאה כי התכנון לקה בחסר. חלק גדול מהעבודות שביצע הקבלן לא נכללו במכרז ונוספו לאחר מכן, זאת מאחר שטרם נקבעו באותה העת כל מאפייני הפארק וטרם הושלם תכנונו. לכן בחלק גדול מסעיפי המכרז הכמויות שנקבעו היו בלתי מבוססות ובמהלך ביצוע העבודות חל בהן גידול של מאות אחוזים.

המבקר, שלמה בן עזרא

המבקר, שלמה בן עזרא

נמצא שהפרויקט בוצע מבלי שנערך הסכם בין העירייה לחופית (שמה של חברת התיירות העירונית באותם ימים), שכן האחרונה סירבה לחתום על הסכם כזה. ההתקשרות עם הקבלן הראשי הייתה בניגוד לתקנות המכרזים שעל פיהם ניתן להגדיל את ההוצאות במכרז קיים רק ב-25%, והיא שילמה לקבלן הזוכה 40.6 מיליון שקל במקום 25.5 מיליון שקל שהייתה אמורה לשלם לו על פי חוזה ההתקשרות איתו.

החשבונות שהגישה חופית לתשלום, בין היתר באופן לא תקין, על גבי פתקאות בכתב יד, “שולמו על ידי העירייה מבלי שהתקיים מעקב אחר התקדמות העבודות ואחר ההוצאות הצפויות עד לסיום הפרויקט”. בדו”ח נכתב שהחברה והקבלן חתמו על נספח לחוזה, שעליו לא דווח לעירייה, ולפיו החברה תמכור לקבלן תמורת חצי מיליון שקל את עודפי העפר שהוא יפנה מהפארק במהלך העבודות ב”מחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק”. החברה לא קיזזה מעלות הפרויקט את ההכנסות ממכירת העפר, אלא הותירה סכום זה בקופתה.

הביקורת ראתה בחומרה את רווחיה של החברה ממכירת החול, שהוא משאב ציבורי, בעוד שלא ניתנה לכל המתמודדים האחרים האפשרות להתייחס בהצעותיהם לרכישת העפר ותוך כך שהקבלן קיבל “הטבה כספית ניכרת תוך פגיעה קשה בעיקרון השוויון, האמור לעמוד בבסיס המכרז”.

כריכת דו"ח מבקר העירייה. צילום רבקה יניב

בנוסף, הביקורת מצאה כי שולם לקבלן עבור כמות הגדולה כמעט פי שניים מכמות העפר שנחפרה: “דבר זה חמור במיוחד נוכח העובדה שעודפי העפר נמכרו לקבלן עוד לפני תחילת העבודות, ובהסכם המכירה נקבע כי כל הוצאות פינוי העפר יחולו על הקבלן”, נכתב בדו”ח.

הביקורת מצאה גם כי החברה התקשרה ללא מכרז עם מספר קבלנים לביצוע עבודות שונות בפארק, בהן רכישת מתקני משחק בכשלושה וחצי מיליון שקל, הקמת מזרקה מוזיקלית באגם בכשני מיליון שקל ורכישת מתקני כושר בכ-800 אלף שקל.

צילום מתוך דו"ח מבקר עיריית אשדוד,רבקה יניב .חישוב כספי בכתב יד על גבי פיתקה.

לסיכום נכתב בדו”ח, “על העירייה להפיק את הלקח הנדרש ולקבל החלטה על ביצוע פרויקט עירוני רק כאשר יש בידי מקבלי ההחלטות מידע מלא על עלויות הפרויקט ועל כל מרכיביו, ובנוסף, עליה לשפר באופן משמעותי את הפיקוח על הניהול הכספי של פרויקטים עירוניים מורכבים, הן באמצעות אגף פרויקטים והן באמצעות הגזברות”.

מהערות ראש העיר ד”ר יחיאל לסרי לדו”ח עולה כי הוא “רואה בחומרה רבה את ממצאי הביקורת” ומנחה את מנכ”ל וגזבר העירייה “לבצע בדיקה מעמיקה של הסיבות שגרמו לליקויים בתכנון התקציב ובפיקוח על ביצוע הפרויקט ולבחון את נוהלי העבודה הקיימים ואת התאמתם לביצוע פרויקטים מורכבים”.

יחיאל לסרי-ODREY – פבל

מהתייחסותו לדו”ח של אדי בן ליש, שהיה מנכ”ל חופית בזמן ביצוע הפרויקט, עולה כי סמוך ליציאה למכרז נשכרו שירותיה של חברה שתבצע את הניהול והפיקוח על הפרויקט ושל מפקח חשבונות שיבצע ביקורת נוספת.

לדבריו, כבר ביציאה לפרויקט היה ברור שהוא תוקצב בחסר ולאורך ביצועו חופית הציפה תדיר מול הנהלת העיר את הפערים הצפויים בתקציב שגדל בעקבות בקשות הנהלת העיר לבצע תוספות, בהן מזרקה מנגנת, פארק נגיש, חדר כושר חיצוני, פארק פסלים וגידור ובשל דרישות ביצוע של עבודות נוספות שהעבירו מחלקות שונות בעירייה. לדבריו, בשלהי 2011 אישר ראש העיר את פערי התקציב בכפוף לבדיקתם על ידי גזבר העירייה, ובעקבות כך אישרו ב-2012 ועדת הכספים והמועצה את תוספת התקציב שנדרשה.

ד"ר אלי לחמני. צילום: יח"צ“חופית חתמה עם העירייה על הסכם להקמת הפארק לפי תקציב של כ-98 מיליון שקל. גזבר העירייה חתם על הסכם זה, דבר המאשש את טענת החברה שלא הייתה חריגה תקציבית בפרויקט”, טוען בן ליש.

מפרוטוקול ועדת הביקורת בראשות ד”ר אלי לחמני, שדנה בדו”ח, עולה כי היא רואה בחומרה את התפקוד הלקוי של דירקטוריון חופית, שלא דרש לקבל מידע בזמן אמת על החריגה מהתקציב, את אי התכנסותה של ועדת ההיגוי ואת היעדר הפיקוח מטעם העירייה על הניהול הכספי על הפרויקט. החלטתה: “על חופית להשיב לקופת העירייה את התמורה שהתקבלה בגין מכירת החול לקבלן”.

תגובת החברה לתיירות באשדוד:

"דו"ח הביקורת עוסק בתכנונו והקמתו של פארק אשדוד-ים בשנת 2009 ע"י החברה לתיירות אשדוד, עת נקראה "חופית" ופעלה תחת הנהלה, דירקטוריון וממונה מטעם מועצת העיר אשר אינם בתפקידם מזה מספר שנים.

אשדוד ים הוא פרויקט דגל מהבולטים והחשובים בעיר, המשתרע על שטח של כ-200 דונם ונחשב לאחד מהפארקים העירוניים הגדולים, היפים והמושקעים בארץ.

על אף מורכבותו של הפרויקט התקדימי בהיקפו ומורכבותו, הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע, פארק אשדוד-ים נחנך במועדו המתוכנן, תוך עמידה מרשימה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצועו ומאז ממשיך להתפתח ולהתחדש כל העת, לרווחת אלפי התושבים והמבקרים הפוקדים אותו לאורך כל ימות השנה.

החברה לתיירות מכירה בחשיבותה של ביקורת פנימית, שיתפה פעולה באופן מלא וסייעה ככל יכולתה בהכנת דו"ח ביקורת המבקר (ובמקרים רבים נתנה תשובות מקצועיות לטענות הביקורת) – וזאת על אף הקושי הרב בעבודת בירור הפרטים הנוגעים להליכים שהתקיימו לפני פרק זמן של כמעט עשור שנים, ע"י בעלי תפקידים שסיימו כהונתם לפני זמן רב.

מטבע המציאות, ביצוע ועשייה של פרויקט עצום מידות דוגמת פארק אשדוד ים אינו חסין מטעויות. אנחנו ממוקדים בעשייה וערים גם לביקורת.

בדומה להמלצות המבקר, בחברה לתיירות הפיקו לקחים ורואים בצמצום ומניעת התנהלות אשר ייתכן וקיים בה טעם לפגם – ערך חשוב ומהותי ביותר עבורה ועבור ציבור התושבים אותו היא משרתת.

החברה לתיירות פועלת בצורה תקינה ויעילה ובהתאם לכללי מנהל תקין בשורת פרויקטים בשלל תחומים (תשתיות, תכנים ועוד), אותם היא מקדמת ומבצעת בהצלחה לרווחת כלל תושבי העיר ועבור אלה המבקרים בה".

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר