מתי המקום הזה יוכל לצאת מהבוץ? מתחם הקשתות באשדוד. צילום: דור גפני
מתי המקום הזה יוכל לצאת מהבוץ? מתחם הקשתות באשדוד. צילום: דור גפני

כאוס, חריגות בניה ותסבוכות משפטיות. מה קורה בחוף הקשתות?

מתחם חוף הקשתות מתאפיין בתופעה נרחבת של בנייה בלתי חוקית והשתלטות על שטחי ציבור, אי ביצוע צווי הריסה, היעדר רישיונות עסק וברדק תכנוני. העירייה הכריזה לפני כחצי שנה על מבצע אכיפה, אך בפועל הדברים נגררים והפלונטר נותר בעינו. תחקיר

פורסם בתאריך: 8.12.17 13:13

     

תכנון לקוי, חריגות בנייה ואי ביצוע צווי הריסה, היעדר רישיונות ומאבקים משפטיים מקשים על אחד המתחמים המבטיחים באשדוד להתרומם ורשויות אכיפת החוק ומשרד מבקר המדינה כבר נמצאים בתמונה.

למרות הצהרות עיריית אשדוד זה כמה חודשים כי הם יוצאים למבצע אכיפה נרחב כנגד חריגות הבנייה במקום, נראה כי אין חדש תחת השמש. הריסתן של אותן חריגות בניה, שאינן כלולות בתכנית מתאר חדשה למתחם, מהווה תנאי לכניסתה לתוקף של תכנית מתאר מאושרת לחוף הקשתות, לראשונה מאז הקמתו לפני יותר מחצי יובל שנים. נראה שכל עוד זה לא יקרה, המקום יתקשה לעלות על דרך חדשה ולממש את הפוטנציאל הגלום בו, והפוטנציאל הוא גדול.

מתחם חוף הקשתות. צילום: פבל

תזכורת: מתחם חוף הקשתות, שממוקם באזור מרהיב מול ים הנפרש עד האופק, החל להיבנות בראשית שנות ה-90, אולם מעמדו לא הוסדר כחוק. הבינוי הקיים בשטח הפרויקט התבצע בחלקו על פי היתרים מכוח תכנית שלא קיבלה תוקף – תכנית 2/118.

על אף העובדה כי הוולחו"ף (הוועדה לשמירה על הסביבה החופית) והוועדה המחוזית קבעו ששטח הקולונדה (שטחי מעברים משותפים) לאורך הפרויקט ישמש מעבר פתוח לכלל הציבור, ותירשם לגביו זיקת הנאה לטובת הציבור בלשכת הרשם על המקרקעין. הדבר לא הפריע לבעלי עסקים שונים להשתלט על שטחי קולונדה ולספח אותם לטובת הרחבת חנויות.

ממסמכים שהגיעו למערכת העיתון עולה כי עסקים רבים פועלים במקום ללא רישיון עסק ותוך חריגות בנייה משמעותיות. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום בישיבתה מיום 23.5.16 אישרה תכנית מתאר למקום, אשר מטרתה ביצוע הסדרת הבינוי בחוף הקשתות, תוך שהיא מתנה את כניסתה לתוקף של התכנית בהריסת הבינוי שלא אושר במסגרתה.

בהחלטה צוטטה החלטה קודמת של הוועדה לשמירה על הסביבה החופית משנת 2007: “הוועדה אינה רואה בחיוב את הכשרת עבירות הבנייה אשר מבקשת עיריית אשדוד. עם זאת ומאחר ואין במקום תכנית בתוקף יש להסדיר את המצב הסטטוטורי, על מנת ליצור את הכלים להתמודד עם הבניה הפרועה, רואה הוועדה צורך בתכנית שתקבע זכויות וחובות”.

אחלה פוטנציאל, שמתקשה להתממש עקב מלכוד תכנוני וגרירת רגליים. צילום: אלי פאר

בין החובות שנקבעו בתכנית החדשה, בהתאם לדרישת הוולחו”ף, כי כל שטחי הקולונדה (שטח מעבר מקורה) הבנויים לאורך הפרויקט ישמשו למעבר פתוח לציבור ותירשם לגביהן זיקת הנאה לטובת הציבור בלשכת הרשם על המקרקעין. בנוסף, הריסתן של אותן חריגות בנייה מהווה תנאי לכניסתה לתוקף של התכנית מאושרת לחוף הקשתות לראשונה מאז הקמתו, תכנית שתאפשר את המשך פיתוחו של המתחם ועלייתו על דרך חדשה.

כמה בעלי זכויות במתחם הגישו עתירות שונות לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת הוועדה המחוזית, ובמסגרתן דרשו להכשיר חריגות בנייה נוספות או לקבל זכויות בנייה נוספות. בפסק דין מיום 22.3.17 נדחו העתירות.

בהמשך לאישור התכנית בוועדה המחוזית, קבלת פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים, יצאה עיריית אשדוד בחודש מאי 2017 בהכרזה כי היא מתחילה במבצע להריסת חריגות הבנייה, גבתה עדויות באזהרה, אך לפי שעה ככל הנראה טרם הוגשו כתבי אישום כנגד האחראים לביצוע חריגות בנייה.

המצב בשטח מלמד שלאורך שטחי הקולונדה של הפרויקט, קיימות חריגות בנייה שונות הבאות לידי ביטוי בסיפוח שטחים המוגדרים בתכנית החדשה כשטחי מעבר לטובת הציבור, לטובת עסקים פרטיים וגם שימוש בשטחים ציבוריים לצורכיהם של בתי עסק הפועלים במקום, בין אם בצורה של בנייה אסורה ובין אם בהצבת שולחנות וכיסאות.

איך יוצאים מהבוץ?

עו”ד אבי הלוי, המייצג את אחד העסקים במתחם ומוכר גם כפעיל ציבור באשדוד, פנה בנושא לכמה וכמה גורמים במטרה לבדוק את ההתנהלות כיום וגם את השתלשלות האירועים שיצרה את המציאות הנוכחית בחוף הקשתות. הלוי מאמין שאם הליקויים ואי—הסדרים יטופלו, כולל ביצוע צווי הריסה, ניתן יהיה לתת תוקף לתב”ע (תכנית בניין עיר) של מתחם הקשתות, ורק אז ניתן יהיה להעלות אותו על דרך חדשה – לשפץ, לפתח, להוציא היתרי בניהי ולתת לו למצות את הפוטנציאל שלו.

עו"ד אבי הלוי. צילום: דויד אסייג

בתלונה שהגיש הלוי למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה נכתב בין השאר: “מזה שנים רבות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד אינה אוכפת בפועל צווי הריסה בפרויקט חוף הקשתות. ביד אחת הוועדה המקומית פועלת להגשת כתבי אישום, וביד השנייה ממש עיריית אשדוד מתעלמת מקיומם של צווי הריסה, מעניקה לאותם עברייני בנייה, אשר אינם מחזיקים ברישיון עסק ומתחמקים מביצוע צווי ההריסה לחריגות הבנייה בבית העסק שלהם, היתרים להצבת שולחנות וכיסאות בשטחים ציבוריים מחוץ לבית העסק ולהעמדת מתקנים שונים מחוצה לו. חרף העובדה כי נציגי משרד האוצר סיירו בשטח הפרויקט בתחילת חודש מאי 2017 ודרשו ממפקחי הוועדה מקומית לבצע אכיפה להסרת כל הפרגולות שנבנו בשטח הציבורי של הפרויקט (כולם נבנו בניגוד לדין), והעובדה כי כבר במהלך חודש מאי 2017 בוצעה גביית עדויות תחת אזהרה מאותם שוכרים, הוועדה המקומית גוררת רגליים ונמנעת מהגשת כתבי אישום כנגד אותם פורעי חוק”.

בין היתר עו”ד הלוי פנה גם למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. הלוי הלין שעיריית אשדוד איננה מבצעת אכיפה של צו הריסה והתעלמות מהשתלטות על שטחי ציבור. עו”ד מיכל שטרן, עוזרת בכירה למנהל נציבות תלונות הציבור, השיבה להלוי, שמבירור עם עיריית אשדוד השיבה העירייה שהיא מבצעת אכיפה הן במישור התכנון והבנייה והן במישור רישוי עסקים. בכוונת העירייה והוועדה המקומית, כך לפי תשובתה, להגביר את מאמצי האכיפה הננקטים בחוף הקשתות. “לאור ממצאי הבירור ותשובת עיריית אשדוד כי מדובר בעניין שנדון בבית המשפט”, הוסיפה שטרן, “הרי שאין בסמכות הנציבות לדון בתלונה בהתאם לחוק מבקר המדינה הקובע כי הנציבות לא תברר תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע בו לגופו”. עוד הוסיפה: “אנו עוקבים מקרוב אחר קידום האכיפה מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד”.

“לאחרונה”, מסר השבוע הלוי ל”כאן דרום”, “התברר לי שבעוד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד הצהירה בפני בית המשפט, משרד מבקר המדינה והפרקליטות כי היא נוקטת בהליכים פליליים כנגד פורעי חוק בחוף הקשתות, הרי שביד השנייה ממש גורמים שונים במחלקת הפיקוח מעניקים לאותם פורעי חוק, אשר בנו בנייה בלתי חוקית ומתחמקים מיישום צווי הריסה השיפוטיים, היתרים לעשיית שימוש בשטחים ציבוריים, ובכך תורמים להכשלת אכיפת החוק”.

 

בעיריית אשדוד העבירו לנו תגובה מהלשכה מהמשפטית: “הבקשה לקבלת תשובות שוגה בעובדות ומערבבת תכנים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה מיום 23.5.16 את תכנית מס’ 24/113/03/3, שמטרתה ביצוע הסדרת הבינוי במתחם המכונה 'חוף הקשתות', תוך שהיא מתנה את אישור התכנית בהריסת חלק מחריגות הבנייה שאינן ניתנות להסדרה על פי התכנית הנ”ל.

מרבה הצער, עד היום טרם אושרה התכנית המקודמת זה כ- 10 שנים, תכנית אשר יהיה בה כדי להביא להסדרה תכנונית במקום בו קיים 'ריק תכנוני'. אמנם אחד התנאים שנקבעו לאישור התכנית על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום היה הריסת הבנייה הבלתי חוקית שאינה כלולה בתכנית, ואולם לא זו הסיבה לאי—אישור התכנית. העיכוב באישור התכנית נעוץ בהליכים משפטיים שנוקטים בעלי הנכסים בחוף הקשתות כנגד אישור התכנית, וזאת ממניעים של רווח אישי בלבד ותוך התעלמות מפגיעה בבעלי העסקים במקום מאי—אישור התכנית.

באשר לתנאי האמור בנושא הריסת הבנייה הבלתי חוקית, בית המשפט המחוזי אליו הוגשה עתירה כנגד אישור התכנית על ידי אותם בעלי נכסים, קבע בהחלטתו מיום 22.3.17 כי הוועדה המחוזית תשוב ותדון ותשקול מחדש את התנאת מתן התוקף לתכנית בהריסת כל הבנייה הבלתי חוקית. עד היום טרם התכנסה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום, לדיון בנושא, זאת מאחר והוגש ערעור לבית המשפט העליון כנגד ההחלטה הנ”ל של בית המשפט המחוזי, וזאת כאמור על ידי בעלי הנכסים הנ”ל.

בתקופה שבה קודמה התכנית, ומתוך הכרה במצב התכנוני המורכב בחוף הקשתות ובראייה של עידוד פעילות עסקית חוקית ומוסדרת, אימצה העירייה מדיניות שבה ניתנו רישיונות עסק זמניים לעסקים העומדים בכל הדרישות הקבועות בדיני רישוי עסקים, וזאת גם אם קיימת במקום חריגת בנייה ובלבד וחריגה זו כלולה בתכנית המתאשרת. יודגש כי בניגוד לנטען, כנגד עסקים שבהם קיימת חריגת בנייה שאינה כלולה בתכנית המתאשרת, מעולם לא הופסקו ההליכים, והליכים אלו ננקטים עד היום.

זאת ועוד, מזה מספר חודשים ובשיתוף יחידת האכיפה הארצית, הגבירה העירייה את מאמצי האכיפה הננקטים בחוף הקשתות. במסגרת זו ובתום הליך החקירה הנדרש על פי כל דין, יוגשו כתבי אישום כנגד האחראים לחריגות הבניה במקום.

בנושא צווי הריסה, יובהר כי צו הריסה הינו צו המוטל על נאשם על ידי בית המשפט בתום הליך פלילי ובתנאי שהנאשם מורשע בדין. בהתאם לאמור אין ממש בטענה שהעירייה לא מבצעת צווים, שכן אין כל צו הניתן לביצוע על ידי העירייה, זאת מאחר וצווים שהוטלו עד היום הוטלו על הנאשמים עצמם. הרשאה לביצוע צו על ידי הוועדה המקומית יכולה להינתן רק בסיומו של הליך פלילי שבו נמצא הנאשם אשם, והליך כזה כאמור טרם הסתיים.

באשר להצבת שולחנות וכיסאות בשטח הציבורי, היתר לכך ניתן על פי חוק עזר עירוני בנושא שימור רחובות וכמדיניות אין העירייה מאפשרת מתן היתר כאמור לעסק שאינו מחזיק ברישיון עסק כחוק.
מן הראוי לציין כי במקביל לנקיטת ההליכים כנגד חריגות הבנייה בשטח הציבורי, החל בעירייה תהליך משולב תכנוני ומשפטי לקביעת תנאים לבנייתן של 'סגירות רב עונתיות'. מדובר במבנים קלים שיוקמו על פי מפרט אחיד וישמשו את בתי האוכל הקיימים במקום (כדוגמת המבנים הבנויים במתחם 'שרונה' בתל אביב), וזאת על פי הרשאה מאת העירייה. הליך זה הסתיים בקביעת תנאים ששולבו בחוברת ההנחיות המרחביות, אשר נערכה על ידי אדריכל העיר ואושרה לאחרונה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד. כך שלצד פעולות האכיפה המוגברות העניקה העירייה פתרון תכנוני שיש בו כדי להביא לפריחה מחודשת של חוף הקשתות ולהסדרה תכנונית במקום”.

תגובת המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה: “ידוע לנו שהוועדה המקומית נקטה לאורך השנים הליכי אכיפה שונים. מכל מקום, הפנייה הנדונה של עו”ד הלוי התקבלה ומצויה בבדיקת המחלקה”. 

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר