מע"ר דרום. צילום: בועז רענן
מע"ר דרום. צילום: בועז רענן

"מפגע תפקודי וויזואלי בליבה של העיר": על עיריית אשדוד להגיש תכנית מתוקנת לבנייה במע"ר דרום אשדוד

הועדה המחוזית לתכנון מחוז דרום קיבלה חלק מההתנגדויות התושבים להתרחבות הבניה במקום, והורתה לעירייה להגיש תכנית מתוקנת תוך 120 יום. "הבנייה בפועל בשטחים הציבוריים הגדולים נעשתה שלא בהתאם להוראות הבינוי הקבועות בתכנית זו, ובאופן לא יעיל"

פורסם בתאריך: 30.9.22 10:31

     

ההתנגדויות בנוגע לאופן הבנייה במע"ר דרום באשדוד הצליחו, חלקן לפחות, להתקבל בוועדה המחוזית לתכנון. על העירייה להגיש תוך 120 ימים תכנית מתוקנת המטמיעה את כל התיקונים המפורטים בהחלטת הוועדה.

כזכור, פרויקט הבניה במע"ר דרום החל בתכנית לבניית 1,620 יחידות דיור, אז בשנת 2010. עם השנים, הצליחה להוסיף העירייה יחידות דיור נוספות, כך שמספרן של סך יחידות הדיור שיבנו במיקום זה יהיה 4,280 יח"ד. הבעיה זוהתה כבר אז, כשהחלו לעלות מספרן של יחידות הדיור, מהחשש לצפיפות קשה במקום. הבעיה הנוספת שעלתה בהמשך היא חוסר התייחסות למספר התושבים במקום, ביחס למספר השטחים לצרכי ציבור שהוקצו לאזור.

תושבי מע"ר דרום בישיבת המועצה בשנת 2021

תושבי מע"ר דרום בישיבת המועצה בשנת 2021

במשך שנים נאבקת חברת המועצה הלן גלבר בהחלטות בנוגע לבנייה במע"ר דרום, והביעה אינספור פעמים את התנגדותה בפני הנהלת העיר, מועצת העיר וכל הנוגעים בדבר, בנוגע לבעיות הצפויות שיפגעו בתושבים. לדבריה, ועל אף טענותיה, הנהלת העיר לא השכילה לעשות צעד בנושא, שבסה"כ אמור להיטיב עם התושבים, ולהיות אינטרס הגיוני עבור עירייה.

התנגדויותיה של חברת המועצה הלן גלבר הובאו לדיון ב'וועדה המחוזית לתכנון מחוז דרום', יחד עם התנגדויותיהם של אחרים נוספים ביחס לתכניות הבניה במע"ר דרום אשדוד. בדיון שהתקיים ב-19.9.22 הסתבר כי עיריית אשדוד, על אף שנתבקשה להגיש תכניות וחלופות עבור אילוצים שנגרמו עקב התרחבות הבניה, ביניהם עבור שטחי ציבור המיועדים לבתי ספר, גנים, ועוד, לא עשתה זאת בזמן שהוקצב לה, והפנתה את הנושא ליזמים. בנוסף, העירייה ציפתה שתושבי האזור ישתמשו במבני הציבור של רובעים אחרים באשדוד, ולא התייחסה לפקקים שיאלצו התלמידים לחכות בהם בבקרים, ולשאר אילוצים נוספים.

הלן גלבר. צילום: פבל

הלן גלבר. צילום: פבל

"ניתן מענה רק עבור 25 מכיתות בתי הספר היסודי מתוך סך 60 כיתות בי"ס יסודי הדרושות", נכתב בוועדה. "כפי שציינה בפתח הדברים סוברת הוועדה כי יש ליתן מענה פרוגרמטי לכלל צרכי הציבור של רובע זה בתחום הרובע עצמו…. יתרה מכך, גם בבחינה ספציפית לפתרון המוצע ברובע המרינה, מציינת הוועדה כי ברובע המרינה אושרה תכנית הנותנת מענה מדויק לצרכי הציבור העולים מהתכנון המאושר, ואין ברובע המרינה עודף פרוגרמטי. כמו כן בין רובע המע"ר לרובע המרינה מפרידות שדרות משה דיין המהוות ציר תנועה עירוני ראשי ומהווה חסם משמעותי לנגישות תלמידים בגיל בי"ס יסודי".

בנושא הקצאת שטחי ציבור כתבה הועדה כי "לאורך ההליך התכנוני נוספו עוד ועוד זכויות בניה ויחידות דיור ללא שינוי במענה פרוגרמטי המוצע בתכנית" נכתב, ובהמשך צוין כי "התארכות ההליכים התכנוניים הותירה במשך שנים שטח מפותח חלקית באחד החלקים המרכזיים ביותר בעיר, שטח המהווה מחבר משמעותי לרובעים שמדרום לו. ריק עירוני זה פוגע בתפקוד העירוני, בלכידות והמשכיות המרקם הבנוי, ומהווה מפגע תפקודי וויזואלי בליבה של העיר. ראוי ונדרש לפיכך למצות את הליכי התכנון ולהבטיח וודאות תכנונית על מנת להביא לפיתוח הרובע כך שישרת את האוכלוסייה הקיימת והעתידית וימלא את תפקידו העירוני המשמעותי".

ממשיכים לבנות: מע"ר דרום, אשדוד. צילום: דור גפני

ממשיכים לבנות: מע"ר דרום, אשדוד. צילום: דור גפני

עוד נכתב כי "הוועדה מוסיפה כי הבנייה בפועל בשטחים הציבוריים הגדולים נעשתה שלא בהתאם להוראות הבינוי הקבועות בתכנית זו ובאופן לא יעיל. העמדת המבנים בשטח אינה מאפשרת ניצול מלוא הפוטנציאל של תאי השטח הגדולים המיועדים לצרכי ציבור ומיקסום השימוש בהם. כך שהלכה למעשה החוסר הפרוגרמטי ברובע גדל עקב כך".

ביחס למספר יחידות הדיור בהישג יד ולגודלן, כתבה הוועדה "הוועדה מציינת כי בהמשך להחלטתה מיום ה-1.3.2022 עיריית אשדוד לא הגישה התייחסות נוספת לעניין הצרכים הפרוגרמטיים ברובע". עוד נכתב בהחלטת הועדה כי "הבינוי אינו תואם לקבוע בהוראות, המציע גם שימושים השונים מהקבוע בתכנית המופקדת" והוסיפה "הוועדה מביעה את חוסר שביעות רצונה מהוצאת היתרים בניגוד לתכנית המופקדת".

תושבי מע"ר דרום בישיבת מועצה

תושבי מע"ר דרום בישיבת מועצה

כמענה להתנגדויות, החליטה הוועדה, בין היתר כי:

יוספו 22.2 דונם שטחי ציבור בתוך הרובע; פתרונות ציבוריים יינתנו בתוך הרובע ולא על חשבון רובעים אחרים; הגשת תוכנית חדשה המטמיעה את תוספת צרכי הציבור ומוסדות הציבור בתוך 120 יום; הועדה החליטה כי התוכנית החדשה תטמיע בתוכה התייחסות לכמות הדירות בהישג יד; שינוי תמהיל הדירות כך שיכלול דירות קטנות ובינוניות – הועדה קבעה כי יהיה בהתאם לתמהיל עירוני קיים (20% דירות 55 מ"ר, 20% דירות 75 מ"ר, 40% דירות 100 מ"ר ו-40% דירות 128 מ"ר)– התוכנית שהופקדה הציגה ממוצע של  160 מ"ר לדירה.

"שוב אנו נוכחים לדעת כי התערבותנו ועמידה על דרישותנו לתוספת מוסדות ציבור, צרכי ציבור, דיור בהישג יד –  בסופו של דבר משתלמות ומשפרות את רווחת התושבים", כתבה חברת המועצה הלן גלבר, כתגובה להחלטת הוועדה. "לאור החלטת הוועדה המחוזית, פניתי לראש העיר להביא את התוכנית החדשה לאישור המועצה תוך דרישה להקטין משמעותית את כמות יחידות הדיור ברובע, להוסיף צרכי ציבור ציבור בהתאם למדריך הקצאת שטחי ציבור ומוסדות ציבור".

עבודות בניה ופיתוח במע"ר דרום. צילום: בועז רענן

עבודות בניה ופיתוח במע"ר דרום. צילום: בועז רענן

"הועדה המחוזית בהחלטתה הבהירה באופן מובהק כי התוכנית שהוגשה הינה תוכנית גרועה בלשון המעטה", הוסיפה גלבר בתגובתה להחלטת הועדה. "מהדיון הפנימי בועדה המחוזית עולה כי העירייה, על אף שנדרשה לעשות זאת, בחרה שלא להגיש הצעה חלופית שתיתן מענה לצרכי הציבור ומוסדות הציבור, שינוי תמהיל גם לדירות בהישג יד (דירות קטנות, בינוניות, גדולות) ומענה לצרכי הציבור לאותן דירות שייועדו גם לזוגות צעירים, להציג פתרונות מיקום לכל צרכי הציבור הנדרשים בתוכנית, למקם כניסות ויציאות נוספות לרובע ועוד. הועדה קבעה כי על העירייה ועל רמ"י להגיש את ההצעות כאמור – מהנדס העיר ביקש ארכה להגשת ההצעה ובאופן תמוה, על אף שאושרה הארכה, עירית אשדוד לא הגישה הצעתה".

"ללא התערבתנו זו, פרויקט מע"ר דרום היה בכיה לדורות, מגדלים, מגדלים ללא מבני ציבור ושלא נדבר על פינה ירוקה אחת לרפואה. מבטיחה להמשיך לנהל את המאבק עד סופו (הפחתת הכמות ומענה מלא לצרכי הציבור)", סיכמה גלבר.


רוצים להישאר מעודכנים?
הקליקו כאן לאפליקציית "כאן דרום – אשדוד"
תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר