מחאת התושבים ברובע י"ג. צילום: הפורום החילוני

ברובע י"ג, ט"ו, ח' והסיטי: עוד ועוד תושבים באשדוד מתארגנים נגד ההקצאות למוסדות דת

ככל שמתרבות הקצאות הקרקע לישיבות, בתי כנסת, כוללים וכדומה כך מתגברות גם ההתארגנויות המקומיות נגד. לעתים נרשמות הצלחות ולעתים לא. "על התושבים לעמוד על המשמר ולעקוב באופן תדיר אחר מבול הפרסומים של העירייה בדבר הבקשות להקצאות קרקע", אומרת תושבת רובע ח'

פורסם בתאריך: 24.6.22 13:50

     

תושבים מרובעים שונים באשדוד מתארגנים ומתאגדים נגד מה שהם מגדירים כמכירת חיסול סיטונאית של הקצאות קרקע למוסדות דת בשכונות חילוניות.

במקרה האחרון והידוע ביותר, אישרה מועצת העירייה בחודש שעבר הקצאת קרקע לעמותת "הדור הרביעי" לבניית כולל של 4 קומות בלב רובע י"ג החילוני. כצפוי, ההצעה עברה בקולות החרדים. להפתעתם גילו התושבים שההקצאה שאושרה בחודש שעבר היא במרחק של פחות ממאה מטרים מההקצאה הקודמת לכולל. זו אושרה לפני שנתיים בוועדת בניין ערים בראשות סגן ראש העיר שמעון כצנלסון, ולאחרונה כאמור בוטלה בגלל התנגדות התושבים. כעת מתארגנים התושבים שוב להגשת התנגדויות להקצאה החדשה.

ההקצאה המדוברת עברה גלגולים שונים במהלך השנים. הפעם הראשונה שהעמותה הגישה בקשה להקצאת קרקע לבית כנסת היתה ביוני 2009. חודשיים אח"כ, באוגוסט, אישרה מועצת העיר הקצאת קרקע ברחוב שלמה המלך להקמת מבנה לבית כנסת, 2 קומות בלבד. מדובר היה בהקמת והפעלת בית כנסת בחלק מהמגרש ולמטרה זו בלבד. באוקטובר אישרה המועצה את חוזה ההקצאה.

התושבים מפגינים במקום. צילום: הפורום החילוני

התושבים מוחים ברובע י"ג. צילום: הפורום החילוני

בהתאם להסכם ובהתאם לנוהל ההקצאה התחייבה העמותה לסיים את עבודות הבניה ולקבל תעודת גמר בתום שלוש שנים. אלא עברו מעל ל-10 שנים והעמותה טרם החלה בבנייה. עפ"י נוהל ההקצאה של משרד הפנים גוף שלא השלים פיתוח קרקע תוך 3 שנים, יביא הדבר לביטול ההסכם עם הרשות המקומית. אישור משרד הפנים להקצאת הקרקע ניתן לעמותה באפריל 2012. למרות זאת, אישרה המועצה במרץ 2015 תוספת שימושים להקצאה קיימת, למרכז קהילתי למטרות: הפצת יהדות, ארגון אירועים דתיים, תמיכה בנזקקים ובית כנסת.

פרסום ראשון של ההקצאה, כנדרש עפ"י נוהל משרד הפנים, נעשה באפריל 2015. ביוני נחתם נספח תוספת שימושים להסכמי רשות ופיתוח, להקצאה הקיימת משנת 2011, וקיבל את אישור מועצת העיר. אישור המועצה התקבל בהסתמך על חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה, זאת מבלי שהוגשה בקשת הקצאה חדשה ו/או מבלי שהוגשה בקשת ארכה למשרד הפנים, כנדרש בחוזר מנכ"ל המשרד, ומה עוד שהעמותה לא החלה כלל לבנות. חברת המועצה, הלן גלבר, שפנתה לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי בדרישה לבטל את ההקצאה, כתבה לו כי בניגוד לנוהל, ועל אף ה"קונסטרוקציה" שעשתה העירייה כדי לחדש את תקופת הפיתוח שנקבעה בנספח להסכם, עד עצם היום הזה העמותה טרם החלה בבנייה.

התושבים מפגינים במקום. צילום: הפורום החילוני

גלבר והתושבים מפגינים במקום. צילום: הפורום החילוני

היא ציינה בפנייתה לד"ר לסרי כי דו"ח מבקר המדינה קובע, בין היתר, שנתוני היתרות בחשבונות הבנק של העמותות אינם ערובה מספקת לכך שמקורותיה הכספיים של העמותה יאפשרו לה לסיים את בניית המבנה ולממן את תחזוקתו כנדרש בנוהל. עוד היא ציינה שעמותת "הדור הרביעי" לא עמדה בתנאי ההסכם ולכן ההפקדה בטל. ולא זו בלבד, ההיתר שניתן לעמותה הינו ל-4 קומות כולל מרתף מה שאינו תואם את הקצאת הקרקע שאושרה לעמותה, 2 קומות בלבד. על אף השינויים המדוברים לא בוצע פרסום כנדרש בחוק תכנון ובנייה ולא ניתן לתושבים לממש את זכותם להגיש התנגדויות.

גלבר פנתה בעניין למשרד הפנים ושם נמסר לה כי "הנושא ייבדק ע"י אגף ביקורת כחלק מהביקורת השנתית".

אלא שכאמור בחודש שעבר אישרה המועצה, בהעדרם של כצנלסון וחברי סיעתו – שיצאו מהאולם בעת ההצבעה, את הקצאת הקרקע הישנה-חדשה כשהיא משודרגת.

כצנלסון והתושבים בי"ג

כצנלסון נפגש עם התושבים בי"ג

בתגובה התכנסו בשבוע שעבר עשרות מתושבי הרובע למפגש מחאה לצורך התארגנות. המפגש התקיים במרחב ציבורי פתוח ברובע, אלא שעד מהרה הגיעו למקום מספר אנשים שהפריעו וקראו קריאות ביניים מתריסות, בין היתר כלפי חברת המועצה גלבר שהשתתפה במפגש, זאת במטרה לגרום לפיזור המתכנסים. כיוון שכך נאלצו המתכנסים להעתיק את המפגש לשטח פרטי – מקלט בביתו של אחד התושבים, שנמצא בסמיכות. לדברי אחת הפעילות, קרן אלבז וולצר, הוחלט בסיכום המפגש להגיש שוב התנגדויות להקצאה החדשה לכולל במתחם בי"ס רתמים, שנמצא כאמור במרחק של פחות ממאה מטרים מההקצאה הקודמת, שבוטלה. גלבר: "בימים אלה נציגי התושבים עומלים בעזרתי על התנגדויות והצעות לחלופה בעניין השימוש בשטח הציבורי. אני פונה לתושבים להציע הצעות אחרות, במקום הכולל, לשימוש בשטח המדובר".

רובע ט"ו

תושבי רובע י"ג לא לבד. לפני שנתיים יצאו תושבי רובע ט"ו בתמיכתה של גלבר נגד הקצאת קרקע ברחוב תל חי לעמותה "ויזרע יצחק" שביקשה להקים בית כנסת ברובע. התושבים טענו שהמגרש יועד בעבר לפארק וגן ילדים, שלעולם לא הוקמו, ושלא ייתכן שאחרי 20 שנה העירייה תחליט לשנות את יעוד הקרקע. הם גם טענו שברובע יש מספיק בתי כנסת, ושארבעה מהם ממוקמים ברחוב תל חי.

"אנחנו זקוקים למתנ"ס", טענו התושבים. נציגי העמותה סיפקו מספרים שהוכיחו לכאורה שיש צורך בבית כנסת נוסף לרווחת המתפללים.

רובע הסיטי

גם התושבים ברובע הסיטי כעסו כשנודע להם לפני שנתיים כי בעירייה מבקשים לחדש את התוכנית לבנות בקרבת בי"ס יח"ד בית כנסת בן 4 קומות שיכלול גם כולל. עשרות תושבים הגישו התנגדויות לוועדת ההקצאות. בניית בית הכנסת אושרה ב-2007 אך הבנייה נעצרה ומאז עמד במקום מבנה שלד שבמרתפו פועל בית כנסת. עפ"י תוכנית מלפני כמה שנים שקיבלה היתר היה אמור להיבנות שם בית כנסת. בבניה נעשו לכאורה חריגות ובעקבות התנגדות ציבורית היא הופסקה.

בינואר 2020 נודע לתושבים על כוונת העירייה להקצות מחדש את הקרקע ולהכשיר את חריגות הבנייה. מדובר היה בבקשה להקמת מבנה בן 4 קומות ומרתף. בינואר 2021 הגישו התושבים התנגדויות לוועדת ההקצאות. הם טענו שיש ברובע מספיק בתי כנסת ושהתושבים נזקקים למבנים ציבוריים כמו מתנ"ס ומועדון יום לקשישים.

המבנה בשכונת הסיטי. צילום: מתוך גוגל סטריטוויו

המבנה בשכונת הסיטי. צילום: מתוך גוגל סטריטוויו

התושבים שם התאגדו ואף החתימו מאות תושבים על עצומה, בה נכתב בין היתר: "אנחנו תושבי העיר שאשדוד חשובה לנו. בחרנו לגור בה ובכדי שנוכל להמשיך ולגדל בה את ילדינו, ישנם דברים שצריכים להיות בשכונה, בכל שכונה. אנחנו לא נגד בית הכנסת עצמו אלא מסמנים שבמקום הרחבתו הצפויה ישנם דברים אחרים שניתן לעשות והשכונה זקוקה להם".

רובע ח'

גם ברובע ח' ישנה התארגנות של תושבים כנגד ההקצאות למוסדות דת ואפילו נרשמה הצלחה חלקית. באחד המקרים, התפרסמה הקצאה לצורך גני ילדים, בית כנסת וישיבה עבור עמותת "מרכז חסידי ויזניץ מוסדות תורת משה אשדוד" ברחוב הנרקיס.

תושבי הרובע במקרה הזה התארגנו והגישו התנגדויות וועדת המשנה להקצאות ביטלה אותה. אז למה הצלחה חלקית? "כי מצד אחד מבטלים את ההקצאה ומצד שני 'תוקעים' אותה בדלת האחורית ובכלל על שטח פארק ירוק", אומרת תושבת הרובע.

במקום רחוב הנרקיס זה עבר לרחוב הרקפת, שם הגישה העמותה של חסדיות ויז'ניץ הגישה להקצאת קרקע בשטח של 2.5 דונם. למגינת ליבם של התושבים ההקצאה כוללת בשטחה גם חלק מהפארק של רובע ח'.

בהודעה נוספת של העירייה היא מודיעה כי הוגשה בקשה של "רשת הגנים של אגודת ישראל" להקצאת קרקע בשטח של כ-1950 מ"ר בשדרות הפרחים להפעלת מבנה של 6 כיתות.

שדרות הפרחים. מתוך גוגל סטריטוויו

שדרות הפרחים. מתוך גוגל סטריטוויו

אחת הפעילות ברובע ח', אוקסנה בלייב, אמרה כי עליהם "לעמוד על המשמר ולעקוב באופן תדיר אחר מבול הפרסומים של העירייה בדבר הבקשות להקצאות קרקע ברובע". לדבריה הם מתארגנים בימים אלה להגשת התנגדויות. את ההתנגדויות יש להגיש בכתב, בתוך 45 ימים מפרסום הבקשות להקצאות, למנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון, בעיריית אשדוד.

"נמשיך לפעול לבניית בתי כנסת ככל שנדרש"

ואילו יו"ר שס באשדוד סגן ראש העיר אשדוד אבי אמסלם מסר בתגובה: "צריך לשים סוף לכל הפרובוקציה של כל המתנגדים ללא סיבה ורק בגלל שמדובר בבית כנסת. לא יעלה על הדעת שכל בית כנסת שנבנה בעיר קמים אותם מתנגדים ללא סיבה ורק בגלל שמדובר בבית ה'. לא יעזור להם כלום נפעל בכל הכח לשמר את מורשת ישראל ונצח ישראל ונמשיך לפעול לבניית בית ה' ככל שנדרש".

נכט ואמסלם בישיבת מועצה

אמסלם מפנה אצבע מאשימה לסגן רה"ע עו"ד אלי נכט: "אני מבין שחלק מהמחאה הזאת מוביל חבר מועצת העיר אחי נכט אני ממליץ לו להתחיל להבין להכיל את אותו ציבור הזקוק למקום תפילה. אף אחד לא יגביל את הקמת בתי הכנסת המדרש בעיר אשדוד".


רוצים להישאר מעודכנים?
הקליקו כאן לאפליקציית "כאן דרום – אשדוד"
תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר