אתר הפסולת של קבוצת כראדי. צילום: יניר בן אריה
אתר הפסולת של קבוצת כראדי. צילום: יניר בן אריה

פחות זיהום אוויר? אתר הפסולת הבלתי חוקי בא.ת צפוני אשדוד יפונה בקרוב

בעקבות הגברת פעולות האכיפה של המשרד והאיגוד כנגד אתר הפסולת הבלתי חוקי טלאור כראדי יחלו בימים הקרובים פעולות לפינוי הפסולת ולכיבוי בערות פנימיות באתר. זאת, בנוסף לפעולות שבוצעו במסגרת תוכנית הפעולה לצמצום זיהום אוויר ומפגעי ריח באזור התעשייה הצפוני באשדוד, שבעקבותיהן ננקטו אמצעים על ידי מכון טיהור שפכים אדמה-אגן ומכון טיהור השפכים של תאגיד יובלים אשדוד, לשם הפסקת מפגעי הריחות לתושבי יבנה והסביבה

פורסם בתאריך: 21.8.23 11:02

     

בעקבות הגברת הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה על פעילות תחנת מעבר בלתי חוקית לפסולת של קבוצת טלאור כראדי באזור התעשייה הצפוני שבאשדוד, יתקיימו בתקופה הקרובה פעולות לפינוי הפסולת ולכיבוי הבערות הפנימיות באתר.

העבודות בהר הפסולת הפיראטית צפויות להימשך עד כחודשיים. לשם הסרת המפגע במהירות האפשרית ובמקביל צמצום ומניעה של מפגעים העביר המשרד להגנת הסביבה לקבוצת כראדי הנחיות עבודה מקצועיות ומפורטות.

נציגי המשרד, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה, ועיריית אשדוד מפקחים באופן צמוד על עבודות הפינוי והכיבוי עד להסרתו של המפגע לאלתר. למרות הפיקוח הצמוד, במהלך העבודות עלולות להיגרם מעת לעת פליטות של מזהמים ומפגעי ריח מהאתר. ככל שיהיו מפגעי ריחות, התושבים מוזמנים לדווח בזמן אמת למוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה בטלפון 6911 *

באופן יזום וקבוע, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה מבצעים ניטור רציף ודיגום תקופתי של איכות האוויר במרחב אשדוד, חבל יבנה ויבנה ובאופן ממוקד בשכונת נאות שמיר ביבנה, שמהם מתקבלות פניות הנוגעות למטרדי ריח. עד כה, נמדדו ריכוזי מזהמים נמוכים שאינם חורגים מערכי הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה ועיריית אשדוד יפקחו באופן צמוד על עבודות הכיבוי והפינוי עד להסרתו של המפגע לאלתר וימשיכו לעקוב אחר הנתונים.

כזכור, באזור התעשייה הצפוני שבאשדוד, בשטח עיריית אשדוד, פועלת תחנת מעבר בלתי חוקית ומפעל טיפול ומיחזור לפסולת בניין בבעלותה ובהפעלתה של קבוצת טלאור כראדי. ממצאי סיורים שערכו המשרד, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד –חבל יבנה ועיריית אשדוד במספר מועדים בשטח תחנת המעבר העידו, כי תחנת המעבר פועלת ללא רישיון עסק וללא תשתיות נדרשות למניעת מפגעים סביבתיים, תוך הפרה של מספר חוקים ותקנות סביבתיות.

העשן שמיתמר מאתר הפסולת של קבוצת כראדי. צילום: יניר בן אריה, מפקח ינשופ

העשן שהיתמר מאתר הפסולת בחודש מרץ. צילום: יניר בן אריה, מפקח ינשופ

בעקבות ממצאי הסיורים, הוציא המשרד להגנת הסביבה התראה וזימון לשימוע לבעלי קבוצת טלאור כראדי. במהלך השימוע דרש מנהל מחוז דרום, אמיר זלצברג, מבעלי הקבוצה להסדיר את הליקויים שהתגלו במהלך הסיורים ואסר על העבודה בתחנת המעבר עד להסדרת ההיתרים והרישיונות כדין. במקביל, המשטרה ירוקה של המשרד להגנת הסביבה, יחד עם גופים נוספים, פתחה בחקירה פלילית כנגד בעלי תחנת המעבר ומפעיליה.

בסוף חודש מארס 2023 פרצה בתחנת המעבר שריפת פסולת גדולה אשר בעקבותיה הוציא מנהל מחוז דרום צו הפסקה מנהלי לפי חוק רישוי עסקים, צו למניעה ולצמצום זיהום אוויר לפי סעיף 45 לחוק אוויר נקי וצו לסילוק מפגע לפי חוק למניעת מפגעים לקבוצת כראדי.

בהוראות הצו נדרשה קבוצת כראדי לפעול מיידית לכיבוי השריפה וכן לפנות את כלל הפסולות באתר, שכמותן הוערכה בכ-50 אלף קוב, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מאמצע חודש אוגוסט 2023. עד כה, מפעילי האתר כיבו את הבעירה הגלויה וכיסו את הר הפסולת בעפר. כמו כן, מפעילי האתר פינו מהאתר פסולות שנקלטו שלא כדין כולל עשרות אלפי טונות פסולת בניין, פסולות מתכת, בקבוקים וכד'. עם זאת, ממצאי סיורים שנערכו במועדים שלאחר השריפה העידו כי השריפה לא כובתה לחלוטין וכי הפסולת בתחנת המעבר בוערת בעירה פנימית וגורמת למפגעים לתושבי הסביבה. צו ההפסקה המנהלי הוארך וניתן תוקף להסכמה על ידי בית המשפט.

העשן שמיתמר מאתר הפסולת של קבוצת כראדי. צילום: יניר בן אריה, מפקח ינשופ

העשן שהיתמר מאתר הפסולת בחודש מרץ. צילום: יניר בן אריה, מפקח ינשופ

פעולות האכיפה מול תחנת המעבר של קבוצת טלאור-כראדי מצטרפות לפעולות שהמשרד ביצע מול מכון טיהור השפכים של חברה אדמה אגן, ומכון טיהור השפכים העירוני של תאגיד "יובלים אשדוד", אשר מהווים גם הם מקור לריח לסביבה. לאחר התראה ושימוע שנערך לחברת אדמה-אגן, החברה הוסיפה למט"ש התעשייתי מסנני פחם לנטרול הריחות וחיברה מתקנים ומכליות למערכת הטיפול בפליטות. כתוצאה חלה הפחתה משמעותית בפליטות הריח מהאתר. כמו כן, החברה רוכשת מחמצן תרמי (RTO) לטיפול במפגעי הריח, והיא צפויה להשלים התקנתו במהלך השנה הקרובה.

גם המט"ש העירוני של תאגיד יובלים אשדוד ביצע פעולות לצמצום הריחות הנפלטים ממנו וזאת לאחר התראה ושימוע שנערך לו על ידי המשרד להגנת הסביבה. במט"ש הוקם מבנה חדש וסגור לטיפול ראשוני בשפכים הנקלטים במט"ש (הקמת המבנה השולמה בחודש יולי 2023). טרם הקמת המבנה, הטיפול הראשוני בוצע באוויר הפתוח. כמו כן, מיושם נוהל חדש לתפעול של מאגר ויסות השפכים, על מנת להביא למינימום את היווצרות מטרדי הריח כתוצאה מפעילות המאגר.

מעיריית אשדוד נמסר: "אשדוד מובילה בשנים האחרונות את המאבק במזהמים, ודוגמה לכך היא שיקום נחל לכיש. בתחום זיהום האוויר, העירייה, בשיתוף כל הגורמים, נוקטת מדיניות לאסדרה, פיקוח וטיפול – מול המזהמים. אנו עושים זאת הן בפעילות יומיומית אינטנסיבית בשטח והן ברמת התכנון והחקיקה, על מנת להבטיח את איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה גם לשנים הבאות. אנו מודים לכל השותפים – השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, צוות המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה, על המאמץ ולעבודה המקצועית – לטובת תושבי אשדוד".

רומי אבן דנן, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד – חבל יבנה: "בשנה האחרונה מיושמת במרחב האיגוד תוכנית מעמיקה ומקיפה לאסדרת ומניעת מפגעי זיהום אויר וריח באזור התעשייה הצפוני באשדוד, בשיתוף כל הגורמים. הפעולות המשמעותיות שננקטו מול קבוצת כראדי הן חלק מהמגמה להגברת האסדרה והאכיפה מול מפעלי התעשייה במרחב. התוכנית כוללת אסדרת הרישוי והתנאים הסביבתיים, פיקוח אינטנסיבי, דיגום וניטור שוטפים, סיורים בשטח וביקורות פתע במפעלים, השתתפות ומתן חוות דעת בוועדות התכנון, הגשת ניירות עמדה והשתתפות פעילה בישיבות בכנסת ובממשלה. כל זאת על מנת להוביל לתוצאות משמעותיות למניעת וצמצום המפגעים והסיכונים הסביבתיים על ידי התעשיות, מניעת הקמת תעשיות מזהמות נוספות, ופעילות למניעה וצמצום סיכוני חומרים מסוכנים, זיהום האוויר ומפגעי ריח. נוסיף לפעול, במקצועיות ובנחישות לטובת בריאות ואיכות חיי התושבים ואיכות הסביבה".

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר